OLYMPIC HOPES REGATTA
POZNAƃ (POL), 7-10 September 2023
 
Refresh OFF
Last Changes: 2023-09-10 15:49:50
KC1_500_U15

C11000U15 C11000U16 C11000U17 C1200U15 C1200U16 C1200U17 C1500U15 C1500U16 C1500U17 C21000U16 C21000U17 C2200U16 C2200U17 C2500U16 C2500U17 C4200U17 C4500U17 K11000U15 K11000U16 K11000U17 K1200U15 K1200U16 K1200U17 K1500U15 K1500U16 K1500U17 K21000U16 K21000U17 K2200U16 K2200U17 K2500U16 K2500U17 K4200U17 K4500U17

C11000U15 C11000U16 C11000U17 C1200U15 C1200U16 C1200U17 C1500U15 C1500U16 C1500U17 C21000U16 C21000U17 C2200U16 C2200U17 C2500U16 C2500U17 C4200U17 C4500U17 K11000U15 K11000U16 K11000U17 K1200U15 K1200U16 K1200U17 K1500U15 K1500U16 K1500U17 K21000U16 K21000U17 K2200U16 K2200U17 K2500U16 K2500U17 K4200U17 K4500U17

DAY 1
2023-09-07
DAY 2
2023-09-08
DAY 3
2023-09-09
DAY 4
2023-09-10
MEDAL
TABLE
CUP OF
NATIONS[ 312 ] K1 Women 500m U15 FINAL A [ 314 ] K2 Men 500m U16 FINAL C

08:30  [218]-[221] K2 Men 500m U17  [H]
08:42  [222]-[223] C2 Men 500m U17  [H]
08:48  [224]-[229] K2 Men 500m U16  [H]
09:06  [230]-[232] C2 Men 500m U16  [H]
09:24  [233]-[235] K2 Women 500m U17  [H]
09:33  [236]-[239] K2 Women 500m U16  [H]
09:48  [240]-[241] C2 Women 500m U16  [H]
10:06  [242]-[244] K1 Men 500m U17  [SF]
10:15  [245] C1 Men 500m U17  [SF]
10:24  [246]-[248] K1 Men 500m U16  [SF]
10:33  [249]-[250] C1 Men 500m U16  [SF]
10:51  [251]-[253] K1 Men 500m U15  [SF]
11:00  [254]-[255] C1 Men 500m U15  [SF]
11:06  [256]-[258] K1 Women 500m U17  [SF]
11:15  [259] C1 Women 500m U17  [SF]
11:27  [260]-[262] K1 Women 500m U16  [SF]
11:36  [263] C1 Women 500m U16  [SF]
11:42  [264]-[266] K1 Women 500m U15  [SF]
11:51  [267]-[268] C1 Women 500m U15  [SF]
12:03  [269]-[271] K2 Men 500m U17  [SF]
12:12  [272] C2 Men 500m U17  [SF]
12:15  [273]-[275] K2 Men 500m U16  [SF]
12:24  [276]-[277] C2 Men 500m U16  [SF]
12:42  [278]-[279] K2 Women 500m U17  [SF]
12:48  [280]-[282] K2 Women 500m U16  [SF]
12:57  [283] C2 Women 500m U16  [SF]
13:45  [284]-[285] K4 Men 500m U17  [SF]
13:57  [286] C4 Men 500m U17  [SF]
14:12  [287]-[288] K4 Women 500m U17  [SF]
14:52  [289]-[294] K1 Men 500m U17  [F C]
14:56  [290]-[296] K1 Men 500m U16  [F C]
15:12  [293]-[297] C1 Men 500m U16  [F B]
15:20  [295] C1 Men 500m U17  [F]
15:40  [298]-[302] K1 Men 500m U15  [F C]
15:48  [300]-[303] C1 Men 500m U15  [F B]
15:52  [301]-[304] K1 Women 500m U17  [F B]
16:08  [305] C1 Women 500m U17  [F]
16:16  [306]-[312] K1 Women 500m U15  [F C]
16:20  [307]-[310] K1 Women 500m U16  [F B]
16:32  [309]-[313] C1 Women 500m U15  [F B]
16:40  [311] C1 Women 500m U16  [F]
16:56  [314]-[320] K2 Men 500m U16  [F C]
17:00  [315]-[318] K2 Men 500m U17  [F B]
17:08  [317]-[321] C2 Men 500m U16  [F B]
17:16  [319] C2 Men 500m U17  [F]
17:40  [322]-[324] K2 Women 500m U17  [F B]
17:44  [323]-[326] K2 Women 500m U16  [F B]
17:56  [325] C2 Women 500m U17  [F]
18:04  [327] C2 Women 500m U16  [F]
18:20  [328]-[329] K4 Men 500m U17  [F B]
18:32  [330] C4 Men 500m U17  [F]
18:36  [331] C4 Women 500m U17  [F]
18:48  [332]-[333] K4 Women 500m U17  [F B]
 
 Heat 1  Heat 2  Heat 3  Semifinal-1  Semifinal-2  FINAL A  FINAL B

Last Changes: 2023-09-10 15:49:50
[ 313 ] C1 Women 500m U15 - FINAL A START: 2023-09-09 16:48 STARTED: 16:48:01
  PhotoFinish
Pos Lane Bib Athlete YOB NF WRank Mark Points
1 8 705 Yelyzaveta VOZNIUK 2008 UKRAINE (UKR) 2:24.64 10
2 7 57 Victoria TRAN 2008 CANADA (CAN) 2:24.68 0.04 8
3 5 32 Lorrane SANTOS SOUZA 2009 BRAZIL (BRA) 2:24.72 0.08 7
4 3 521 Lara LOPES 2008 PORTUGAL (POR) 2:26.42 1.78 6
5 4 842 Lykka STROBEL 2008 GERMANY (GER) 2:27.83 3.19 5
6 6 294 Eszter VAGOVICS 2008 HUNGARY (HUN) 2:29.17 4.53 4
7 2 506 Amelia TURCZYK 2008 POLAND (POL) 2:31.66 7.02 3
8 9 841 Cheyenne HEIDL 2008 GERMANY (GER) 2:34.65 10.01 2
9 1 153 Lisa DAGOUNEAU 2008 FRANCE (FRA) 2:39.46 14.82 1

Domtel © by Pilar 2013-2023           0.10866594314575 s.